จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคกลาง

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร1มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร1
 1มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเลขที่ 2 ถนนพรานนกศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1
 1โรงเรียนโยธินบูรณะเลขที่ 1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1บางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร1
 2กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเลขที่ 320 หมู่ที่ 6 ถนนประชาชื่น ซอยเคหะชุมชนท่าทรายทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร3
 2สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถนนราชวิถีทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร2
 2โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร2
 2โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดชคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร2
 4บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัดเลขที่ 225/3-5 ชั้น 1 อาคารเจริญทอง หมู่ 8 ถนนรามอินทราท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร1
 4บริษัท สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำกัดเลขที่ 33/4 อาคาร 10 เดอะไนท์ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ชั้น 16 ถนนพระราม9ห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร1
 4บริษัท อเมริกัน ไต้หวันไบโอฟาร์ม จำกัดเลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ซอย 5 ถนนวิภาวดีรังสิตจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1
 4บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 200 ถนนวิทยุลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร3
 4โรงพยาบาลตากสินเลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร1
 4โรงพยาบาลพระรามเก้าเลขที่ 99 ถนนพระราม 9บางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร1
 4โรงพยาบาลหัวเฉียวเลขที่ 665 ถนนบำรุงเมืองคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร1
2. นครปฐม4บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 999 หมู่ 5 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม1
3. นครสวรรค์2โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวเลขที่ 296/4 หมู่ที่ 1เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์1
4. นนทบุรี4บริษัท แอสมีโก้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60/2 ซอยกรุงเทพนนท์ 7ตลาดขวัญเมืองนนทบุรีนนทบุรี1
5. พระนครศรีอยุธยา2โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1
6. ลพบุรี2โรงพยาบาลอานันทมหิดลเขาสามยอดเมืองลพบุรีลพบุรี1
7. สมุทรปราการ4บริษัท มิลลิเมด จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ2
 4บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 321 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิทแพรกษาเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1
8. สระบุรี2โรงพยาบาลพระพุทธบาทเลขที่ 86 หมู่ที่ 8ธารเกษมพระพุทธบาทสระบุรี2
รวม31