ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 19/04/2564 -  19/05/2564สำหรับนักศึกษา     |      สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา     |      คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์