ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 01/01/2563 -  15/02/2563สำหรับนักศึกษา     |      สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา     |      คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์