ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 07/09/2562 -  31/10/2562สำหรับนักศึกษา     |      สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา     |      คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์