ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 18/05/2563 -  15/07/2563สำหรับนักศึกษา     |      สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา     |      คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์