ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 21/09/2563 -  30/10/2563สำหรับนักศึกษา     |      สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา     |      คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์